Mors høyeste utdanning da personen var 16 år NUDB_NUS2000_MOR_16

Mors høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering av utdanningsnivå som beskrevet her: http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/nye-definisjoner-av-utdanningsnivaaer

Categories

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning
101101
Grunnskoleutdanning på barneskolenivå
199999
Barneskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
201101
Framhaldsskoleutdanning
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Show ⁨3,915⁩ hidden categories
  • Utdanning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History