Mors høyeste utdanning da personen var 16 år NUDB_NUS2000_MOR_16

Mors høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering av utdanningsnivå som beskrevet her: http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/nye-definisjoner-av-utdanningsnivaaer

Kategorier

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning
101101
Grunnskoleutdanning på barneskolenivå
199999
Barneskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
201101
Framhaldsskoleutdanning
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Vis ⁨3,915⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk