Samlet inntekt INNTEKT_WSAMINNT

Yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret. Negative beløp kan forekomme
  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1993-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History