Realisasjonsgevinster INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Skattepliktige gevinster ved salg av fast eiendom og verdipapirer i løpet av kalenderåret. Realisasjonsgevinster omfatter gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom og gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i verdipapirfond mv. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1993-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History