Skattepliktig realkapital INNTEKT_REAL

Omfatter faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1993-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History