Husholdningsnummer INNTEKT_HUSHNR

Husholdningsnummer er konstruert fra fødselsnummeret til en kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. Husholdningsnummer i inntektsstatistikken brukes for å vise de økonomiske levekårene til privathusholdningene, og man har tilnærmet seg en definisjon av husholdning som ligger opp til det som ofte benevnes som «kosthusholdning». Med det menes at husholdningens medlemmer har felles økonomi, felles tilgang på matvarer og andre livsnødvendigheter. Eksempelvis flyttes studenter ut av foreldrehusholdningen dersom det er en viss geografisk avstand mellom folkeregistrert bopel og studiested. Unge som ikke har meldt flytting, men som vi ser har arbeidsinntekt på et sted unna foreldrehjemmet som ikke tilsier pendling, flyttes også ut av foreldrehusholdningen. Beboere på alders- og sykehjem registreres som ikke tilhørende en privathusholdning. Felles for disse er at det forsøkes komme frem til de personer som daglig deler felles bopel og økonomi.
 • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2004-01-01 - 2015-12-31
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2004-01-01
 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2011-01-01
 • 2012-01-01
 • 2013-01-01
 • 2014-01-01
 • 2015-01-01
Show ⁨4⁩ hidden dates

History