Gjeld INNTEKT_GJELD

Gjeld til norske og utenlandske fordringshavere samt andelseiers andel av boligselskapets gjeld.
  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk