Bruksareal BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Bruksareal er det areal av bygningen som ligger innenfor ytterveggene. Her trekkes det fra for skillevegger mellom bruksenheter/boliger og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større enn 0,5 kvadratmeter. Fri takhøyde skal være minimum 1,9 m. Rom med skråtak regnes som måleverdig 0,6 m. utenfor høyden 1,9 m. Bruksareal måles etter regler gitt i Norsk Standard nr. 3940 Areal- og volumberegning av bygninger. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Boforhold
  • Husholdning
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Unit of measure
KVM

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

History