Koblingskode husholdning – bolig BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Variabelen viser om en privathusholdning er koblet til en bolig eller ikke, om de bosatte ikke tilhører en privathusholdning (felleshusholdning mv.) eller om husholdningen regnes som bosatt i utlandet og dermed ikke inngår i populasjonen av husholdninger i Norge. Koblede husholdninger omfatter både direkte koblede og statistisk koblede. Variabelen viser også hvilke boliger som ikke er koblet til en husholdning. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

AND
Andre husholdninger (ikke privat)
BUH
Bolig ikke koblet til husholdning
HMB
Husholdning koblet til bolig
HUB
Husholdning ikke koblet til bolig
UTL
I utlandet
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk