Boligens plassering i bygningen BOFORHOLD_BOLETA

Etasjefeltet i bolignummeret forteller i hvilken etasje boligen har inngang. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

Categories

1ETG
Første etasje
2ETG
Andre etasje
3ETG
Tredje etasje
4ETG
Fjerde etasje
5ETG
Femte eller høyere
KETG
Kjelleretasje
LETG
Loftsetasje
UETG
Underetasje
UOPP
Uopgitt etasje
  • Boforhold
  • Husholdning
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

History