Antall WC BOFORHOLD_ANTALL_WC

Variabelen viser antall klosetter som befinner seg inne i selve boligen. Klosetter utenfor selve boligen eller som er felles for flere boliger, er ikke medregnet. Variabelen omfatter privathusholdninger hvor husholdning er koblet til bolig, per 01.01.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Boforhold
  • Husholdning
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Unit of measure
antall

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

History