Statuskode BEFOLKNING_REGSTAT

Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.

Categories

0
skattepliktig (ikke i bruk)
1
bosatt
2
utflyttet (ikke i bruk)
3
utvandret
4
forsvunnet
5
død
6
utgått fødselsnummer
7
fødselsregistrert
8
annulert tilgang
9
uregistrert person
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Alpha numeric
Valid period
1986-01-01 - 2016-12-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History