Fødselsnummer mor BEFOLKNING_MOR_FNR

Variabelen er konstrukert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Numeric
Valid period
1967-01-01 - 2017-12-31
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

History