Landbakgrunn BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

For personer født i utlandet, er dette(med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt.

Categories

000
Norge
101
Danmark
102
Grønland
103
Finland
104
Færøyene
835
Marshalløyene
839
Palau
840
Nord-Marianene
980
Statsløs
990
Uoppgitt
Show ⁨237⁩ hidden categories
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History