Innvandringskategori BEFOLKNING_INVKAT

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

Categories

A
Født i Norge med to norskfødte foreldre
B
Innvandrere
C
Norskfødte med innvandrerforeldre
E
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder
F
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder
G
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History