Innvandringskategori BEFOLKNING_INVKAT

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

Categories

A
Personer uten innvandringsbakgrunn
B
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn
C
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre
E
Utenlandsfødte med en´ utenlandsfødt forelder
F
Født i Norge med en´utenlandsfødt forelder
G
Født i utlandet av norskfødte foreldre
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History