Innvandringskategori BEFOLKNING_INVKAT

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

Kategorier

A
Personer uten innvandringsbakgrunn
B
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn
C
Andregenerasjonsinnvandrere
D
Utenlandsadopterte
E
Utenlandsfødte med én utenlandsfødt forelder
F
Født i Norge med én utenlandsfødt forelder
G
Født i utlandet av norskfødte foreldre
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk