Første oppholdsdato BEFOLKNING_FORSTDATO

Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Numeric
Valid period
1967-01-01 - 2017-12-31
Format
YYYYMMDD
Unit of measure
Finnes ikke (N/A)

History