Fødekommune BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet

Categories

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0021
0021 ukjent (feil i fødekommune)
0022
0022 ukjent (feil i fødekommune)
0026
0026 ukjent (feil i fødekommune)
0028
0028 ukjent (feil i fødekommune)
2321
Sokkeln nord for 62 grader N
2500
Uoppgitt utlandet (arbeidskommune)
2511
Norske ambassader i utlandet
2580
Utdanning i utlandet
9999
Uoppgitt
Show ⁨438⁩ hidden categories
  • Befolkning
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Alpha numeric
Valid period
1967-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History