Fødselsnummer far BEFOLKNING_FAR_FNR

Variabelen er konstrukert fra fars fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2016-12-30
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk