Arbeidssøker, hovedgruppe ARBSOEK2001FDT_HOVED

Viser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanlige arbeidssøkere og bør derfor vurderes ekskludert fra uttaket (jf dokumentasjonsrapporten).

Kategorier

1
Helt ledige
2
Delvis sysselsatte
3
Ordinære tiltaksdeltakere
4
Andre ordinære arbeidssøkere
5
Yrkeshemmede
7
Andre som mottar service
8
Uoppgitt
9
Uoppgitt
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsledighet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2001-05-01 - 2016-12-11
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk