Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Datering av mottaksperiode

Category

1
Mottar stønad/ytelse
  • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
  • Arbeid og lønn
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Alpha numeric
Valid period
2010-03-01 - 2016-11-30
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History