Uførepensjon, uføregrad UFOERP2011FDT_GRAD

Variabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre inntektsgivende arbeid(inntekstevnen) er varig nedsatt. Variabelen er således sykdomsrelatert.
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2011-01-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
PROSENT

Historikk