Uførepensjon, uføregrad UFOERP1992FDT_UFG

Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1991-12-01 - 2010-12-31
Format
N/A
Måleenhet
PROSENT

Historikk