Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Antall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1992-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Måleenhet
antall

Historikk