Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året SOSHJLPZFDT_BIDB

Viser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1992-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk