Institusjonell sektor 2012 REGSYS_SEKTOR_2014

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Ny standard fra 2012

Kategorier

-1
Ugyldig verdi
-2
Manglende verdi
1110
Statens forretningsdrift
1120
Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
7000
Ideelle organisasjoner
8200
Personlig næringsdrivende
8300
Borettslag o.l.
8500
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000
Utlandet
Vis ⁨19⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2011-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2011-11-01
  • 2012-11-01
  • 2013-11-01
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01

Historikk