Personens hovedarbeidsforhold – foretak REGSYS_ORGFOR

Variabelen identifiserer foretaket til virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Identifikator er i de fleste tilfeller foretakets avidentifiserte organisasjonsnummer. Det forekommer også andre nummer, som fødselsnummer for enkeltmannsforetak og arbeidsgivernummer. For mer informasjon: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/arbeid/regsys Organisasjonsnummer som ikke finnes i Enhetsregisteret er fjernet ved innlegging i microdata.no.
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
 • 2013-11-01
 • 2014-11-01
 • 2015-11-01
Vis ⁨8⁩ skjulte datoer

Historikk