Næring hovedarbeidsgiver (SN94) REGSYS_NARING_SN94

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon av 1994-2001

Kategorier

00.000
Uoppgitt
01.110
Dyrking av jordbruksvekster
01.121
Dyrking av hagebruksvekster på friland
01.122
Dyrking av hagebruksvekster i veksthus
01.130
Dyrking av frukt, bær og krydderurter
93.030
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
93.040
Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet
93.050
Personlig tjenesteyting ellers
95.000
Lønnet arbeid i private husholdninger
99.000
Internasjonale organer og organisasjoner
Vis ⁨652⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2001-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01

Historikk