Næring hovedarbeidsgiver (SN2007) REGSYS_NARING_SN2007

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009

Kategorier

01.110
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.120
Dyrking av ris
01.130
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
01.140
Dyrking av sukkerrør
01.150
Dyrking av tobakk
96.030
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
96.040
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
96.090
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
97.000
Lønnet arbeid i private husholdninger
99.000
Internasjonale organisasjoner og organer
Vis ⁨812⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2008-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2008-11-01
  • 2009-11-01
  • 2010-11-01
  • 2011-11-01
  • 2012-11-01
  • 2013-11-01
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01

Historikk