Forventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer REGSYS_ARBTIM

Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. I noen statistikker, f.eks. lønnstatistikk, ber man oppgavegiverne oppgi avtalt arbeidstid eksklusive spisepauser.
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
timer

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
 • 2013-11-01
 • 2014-11-01
 • 2015-11-01
Vis ⁨8⁩ skjulte datoer

Historikk