Utdanningens art NUS2000 Kurs NUDB_KURS_NUS

NUS-kode for den utdanningsaktivitet personen var registrert som deltagende på. En person kan ha flere utdanningsaktiviteter samtidig.

Kategorier

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning
099999
Ingen utdanning og førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
101101
Grunnskoleutdanning på barneskolenivå
101999
Allmenne fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Vis ⁨4,423⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Enhetstype
Kurs
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1974-09-01 - 2016-08-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk