Løpenummer for kurs NUDB_KURS_LOEPENR

Inngår som en del av identifikasjonsnøkkelen på KURS-nivå. G155 Fram tom. 1999: For å kunne registrere dubletter av kurs med hensyn til NUS2000 som følge av omkoding fra NUS89 til NUS2000. Etter 1999: For å kunne registrere dubletter av kurs med hensyn til NUS2000 som følge av at NUS2000 ikke skiller mellom endel ulike grunnfag og mellomfag og at f.eks. MATNAT studenter kan få registrert mange tilsynelatende like kurs for ulike vekttallsfag som tas. Starter på 1 for det første kurset i NUDB og nummereres fortløpende. Alle records innenfor det samme KURSTILFELLET vil ha det samme løpenummeret. Unike kurs er definert som: FNR x NUS2000 x LOEPENR_KURS
  • Utdanning
Enhetstype
Kurs
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk