Kurs, fødselsnummer person NUDB_KURS_FNR

Kurs, fødselsnummeret til person (kursdeltager)
  • Utdanning
Enhetstype
Kurs
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk