Utdanningens art NUS2000 Utdanningsnivå NUDB_BU

NUS-kode for høyeste fullførte utdanning etter definisjon av utdanningsnivå utarbeidet i 2006. Se https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-klassifiseres-en-persons-hoyeste-utdanningsniva

Kategorier

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning
099999
Ingen utdanning og førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
101101
Grunnskoleutdanning på barneskolenivå
101999
Allmenne fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Vis ⁨4,423⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1970-11-01 - 2016-08-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk