Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

År og måned personen er registert med fullført utdanning på Høgskolekandidatnivå, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase
  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk