Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
YYYY
Måleenhet
N/A

Historikk