Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Cand.mag-nivå, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå = 6 og klassetrinn større enn 16. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase
  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk