Inntekt etter skatt INNTEKT_WIES_KORRIGERT

Yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret. Utlignet skatt og negative overføringer er trukket i fra. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter variabelen INNTEKT_WIES.
  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk