Arbeidsavklaringspenger INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Stønad som skal sikre inntekt i perioder der en person på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid (inkl. etterbetalinger fra tidligere år). Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2010-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk