Renteutgifter INNTEKT_RENTUT

Renter av gjeld til norske og utenlandske fordringshavere og andel av boligselskapsutgifter. Variabelen omfatter renteutgifter i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk