Beregnet markedsverdi av primærbolig INNTEKT_PRIM_MARK

Omfatter beregnet markedsverdi av primærboligen, den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. For primærboligen utgjør ligningsverdien 25 prosent av markedsverdien i hele perioden. Det innebærer at vi har multiplisert ligningsverdien med 4 for å få markedsverdien. Her regnes ikke våningshus på gårdsbruk som primærbolig. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2010-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk