Pensjonsgivende inntekt INNTEKT_PGIVINNT

Pensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av året. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk