Avtalefestet pensjon, privat sektor INNTEKT_KODE243

Livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Forutsetter at man helt frem til man begynner å ta ut pensjonen jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP. Gjelder fra 01.01.2011 Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2011-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk