Grunn- og hjelpestønad INNTEKT_GRUNN_HJELP

Grunnstønad skal dekke visse varige og nødvendige sykdomsutgifter som ikke dekkes av det offentlige på vanlig måte. Hjelpestønad skal dekke utgifter til personer med behov for særskilt tilsyn eller pleie i huset. Variabelen omfatter grunn- og hjelpestønad mottatt i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk