Dagpenger ved arbeidsledighet INNTEKT_ARBLED

Dagpenger ved arbeidsledighet utbetalt til lønnsmottakere og næringsdrivende i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk