Pensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgrad ETLATEKT2011FDT_GRAD

Angir uttaksgrad av pensjon for gjenlevende ektefelle i prosent, 0-100
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2011-01-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
PROSENT

Historikk