Bostedskommune BOSATTEFDT_BOSTED

Adresse i følge folkeregisteret. En annen variabel om bostedskommune, KOMMNR_FORMELL, angir bostedskommune som en situasjonsopplysning per 1.1. hvert år. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK per 1.1., som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse.

Kategorier

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0021
0021 ukjent (feil i fødekommune)
0022
0022 ukjent (feil i fødekommune)
0026
0026 ukjent (feil i fødekommune)
0028
0028 ukjent (feil i fødekommune)
2321
Sokkeln nord for 62 grader N
2500
Uoppgitt utlandet (arbeidskommune)
2511
Norske ambassader i utlandet
2580
Utdanning i utlandet
9999
Uoppgitt
Vis ⁨438⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1991-12-31 - 2015-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk