Koblingsnivå husholdning - bolig BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Variabelen viser om en privathusholdning er direkte eller statistisk koblet til en bolig, eller om den mangler kobling. Variabelen gir samme type informasjon som Kilde kobling husholdning_bolig, men på et mer aggregert nivå. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

DIR
Direkte kobling
STAT
Statistisk kobling
UKPL
Ukoblet husholdning
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk