Kilde kobling husholdning - bolig BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Variabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se variabelen Koblingskode husholdning-bolig). Spesielt viser den for statistisk koblede enheter på hvilket trinn koblingen har skjedd. Ukoblede husholdninger og boliger har egne koder. Bosatte som tilhører en husholdning i utlandet eller ikke tilhører en privathusholdning, har også egne koder. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

ANDR
Andre husholdninger (ikke privat)
ENEN
Direkte kobling, én til én
FLER
Flere husholdninger kobler til samme bolig, "tildelt" boligen
NN01
Koblet i DNN, trinn 01
NN02
Koblet i DNN, trinn 02
STUD
Studenthusholdning koblet til studentbolig
UKBO
Ukoblet bolig
UKFL
Flere husholdninger kobler til samme bolig, ikke "tildelt" boligen
UKHU
Ukoblet husholdning
UTLA
I utlandet
Vis ⁨20⁩ skjulte kategorier
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk